Reference na koučink/mentoring

Kristinu Žůrkovou znám tři roky. V oblasti vedení, koučinku se mnou pracuje již dva roky. Jsem za spolupráci s Kristinou velmi rád, protože mě přinesla osobnostní i pracovní rozvoj. Nejvíce oceňuji její lidský postoj. Dokáže vyslechnout a vcítit do druhé osoby. Podle momentální situace volí metody, kterými pracujeme na řešení daného problému. Velmi dobře dovede člověka navést k řešení dané situace, aniž by sama řekla možná řešení. Sezení s Kristínou jsou partnerská, nikoliv direktivní, což je pro mě hodně podstatné. Dále je pro mě důležité, že je férová, upřímná, spolehlivá, respektuje mé názory a nepoužívá manipulativní techniky. Kristina je žena, koučka, mentorka na svém místě.

Zdeněk Janoušek

Pro mě osobně je Kristí velký lídr a vzor. Pravidelné konzultace a mentoring s ní mi přináší možnost směřovat strategii mého podnikání, sdílet spolu vize a přijímat nové výzvy. To je pro mě důležité nejen v rámci mého postoje a vnímání příležitostí v Partners, ale i pro získání patřičného nadhledu v podnikání, což mi následně přináší možnost tzv. „odšpuntovat hlavu“ ovlivněnou běžnými manažerskými stereotypy. Proto mohu růst a překračovat další hranice. Díky.

Bc. Michal ŠubrtTeam Manager

Sezení s Kristinou Žůrkovou mi přináší vždy jiný úhel pohledu. Rozšiřuje mi obzory a vnáší do mého života další rozměr. DÍky jejímu mentoringu dokážu lépe přemýšlet o sobě a svých cílech.

Ing. Martina Šenkýřová, €FAExecutive Manager

 

Reference na konzultaci s metodou The Work

Situaci, kterou jsem předtím vnímal jako stresující a bezvýchodnou, jsem najednou měl možnost zažívat úplně z jiného úhlu pohledu. Z toho zoufalství a beznaděje se stala šance. Zkoušel jsem si “workovat” sám, ale bylo to mnohem těžší si udržet pozornost a vidět příležitost. Z mé zkušenosti vidím, že nechat se provést od průvodce je lepší, snazší a rychlejší. Byla jsi při práci citlivá a vnímavá. To mě velmi potěšilo.Taky jsi netlačila "na pilu" a dala mi prostor ucítit v sobě odpovědi, za což děkuji :-).

Pavel Neckář

Na metodě The Work se mi líbí, že je jednoduchá. Na základě otázek jsem si uvědomila spoustu věcí, které mě brzdí a jsou v emocích a v myšlenkových rovinách. The Work mi vlastně nastavil zrcadlo a já jsem si sama našla odpovědi. Nejvíc oceňuji, že mi nikdo neříká, jak mám co dělat, že si svojí cestu prostě volím sama.

Petra Jiřincová

Koučink s metodou The Work mi přinesl vhled a skvělo na mé otázky, bylo to velmi příjemné a poučné. Cítím úlevu a pochopení, v čem jsem hledala vinu u druhých. Začínám se na daný problém dívat s lehkostí a pochopením. Celá konzultace mi přinesla úlevu. Pochopení vlastních omezení a limitů, které jsem si dávala při zlepšování svého života. Cítím se mnohem lehčeji a uvolněně. Velmi děkuji.

Majka Kadlecová

Work je podle mého metoda, jak si na určité věci přijít sám s lehkostí a pochopením. Velikou výhodu vidím v tom, že je možné workovat přes tel, skype, atp. člověk pak je schopen podle mého už pracovat I samostatně. Work mi dal nový náhled na svou osobu, své potíže a naději na řešení u záležitostí, které jsem si bral skoro jako neřešitelné. Doporučil bych to zkusit každému, nehledě na výsledek si myslím, že to je skvělý nastroj na sebeřízení a udržení si svého já.

Marek Irmiš

 

Reference na skypekurz s metodou The Work

Konzultace The Work pro mě byla nová zajímavá metoda přes skype, kdy jsme si vlastně byly blízcí a zároveň cizí... Obsah konzultace mě přinutil více přemýšlet o vnitřních pocitech, o pohledu na svět a vše okolo mne jinýma očima. Posun vidím v uvědomění si, že nejsem sama, kdo má občas pocity malého sebevědomí a odvahy a že se s tím dá pracovat a postupně zlepšovat. V práci jsem více pyšná a hrdá na to, co dělám. V životě se cítím lehčí a mám snadnější rozhodování. Cítím, že mne to posune ještě dál.... Díky!!!

Lenka Krejcárková

Skype kurz mi dal možnost podívat se na věci z jiného pohledu, možná z pohledu někoho jiného.Pro mne věci vypadají jinak než pro ostatní, já se s něčím zbytečně trápím a ono to nemusí být tak horké. Stačí získat dokonalý nadhled.Pro mne osobně je nejdůležitější poznání, že sebevědomí má být úměrné čistému svědomí. Když jsem se něčemu věnovala s náležitou péčí, není můj problém, když to neklapne. Tyhle pravdy je jednoduché si říct, ale těžší zavést do každodenního života. Příjemná, komorní a takřka anonymní metoda, ideální pro méně příjemná témata.

Veronika Svobodová

Metoda Work je úžasná věc - díky ní jsem začala nahlížet na určité situace úplně jinak - tak nějak lehčeji, snesitelněji. Po skypu byl Work zajímavý - zase něco nového a jiného. Určitě zamě mohu doporučit, naučila jsem se určité situace (ať už v práci, tak i doma v rodině) zvládat lépe, nedělat "z komára velblouda" - ale pokouším se na danou věc (situaci) podívat z jiného úhlu pohledu .....a ejhle, ono to zas tak katastrofální, jak to vypadalo, není. Dokonce jsem se přistihla, že si i více věřím, párkrát jsem si těžší situace o něco zlehčila - díky jinému úhlu pohledu. Kristi, moc děkuji, že jsem tuto metodu mohla díky Tobě poznat - dříve jsem o ní vůbec nikdy nic neslyšela. Díky Tobě jsem zase o krůček dál ve zvyšování si sebedůvěry (té není nikdy dost).

Ivana Matiscáková

Díky moc za tento seminář, byl to skvělý nápad jej uskutečnit i touto formou přes skype, kde panovala částečná anonymita a soukromí, které umožnilo upřímnost k sobě samým. Atmosféra, kterou jsi vytvořila a vzájemné sdílení bylo obohacující. Nejvíce přínosné pro mě bylo se podívat na věci, o kterých jsem přesvědčená a chovám se podle nich, nejen z jiného, ale zcela opačného pohledu.. A týden ve mně vždy rezonovala otázka – „Co když je to takhle možné?“ a stále mi zní v hlavě vnitřní hlas, že jsem jediná, kdo to, co je pro mě výhodnější, může přijmout za vlastní a uvést do praxe. Zkrátka změnou úhlu pohledu se mění přemýšlení a následně chování.. Díky za trpělivost a vedení!

Lenka Tůmová

 

Reference na workshop ženský leadership

Byly to úžasné dva dny se skvělou partou žen. Skvělé prostředí! Sice jsem odjížděla unavená, ale zároveň nabitá pozitivní energií a hlavně větší sebejistotou.

účastnice semináře

Workshop mi hodně pomohl upevnit své ženské postavení v týmu mužů. Odjíždím s pocitem "Můžeš", žít podle svého vědomí a svědomí.

účastnice semináře

Krásný start do nového života! Nakoplo mě to a dalo mi to směr, jak si určit priority a rozjet se. Jak zase lépe komunikovat s lidmi v okolí. Jak zaujmout a na co si dát pozor.

účastnice semináře

Velmi trefná témata, která odlehčila dušičce každé přítomné ženy, která chce být úspěšná navzdory tomu, že ve společnosti má žena „své místo“. Velmi příjemná, uvolněná, osobní a otevřená atmosféra.

účastnice semináře

Seminář skvěle propojil teorii, život i trénink a vše bylo vysvětleno příkladem. Cvičení jsou hned použitelná v osobním i pracovním životě. Seminář mi pomohl pro mé lepší já a pohodu, růst a uvědomění si svých hodnot. Líbí se mi propojení pracovní a odpočinkové části.

účastnice semináře

Zažila jsem úžasné dva dny se skvělou partou žen ve skvělém prostředí. Tento typ školení mi plně vyhovuje, není to jen o sezení, ale hned aplikujeme nabité informace a učíme se je uvést do praxe a do života.

účastnice semináře